Nextfarm thay thế hệ thống châm phân cũ của Israel cho Kim Long Farm do không đáp ứng được yêu cầu bằng bộ Nextfarm Fertikit 4G ByPass đặc biệt 10 cổng

Thương hiệu Kim Long Farm đã không còn xa lạ đối với giới trồng dưa Đã tạo được thương hiệu từ lâu, với rất nhiều farm thành viên ph...

Continue reading