Khách hàng tiếp theo mà chúng tôi triển khai Giải pháp Nông nghiệp thông minh Nextfarm lần này là Kim Long Farm. Kim Long Farm là nông trại nuôi trồng nhiều loại nông sản và có các sản phẩm đại diện cho nông trại là dưa lưới và nho.

CEO Nextfarm ông Trần Quang Cường và anh Đàm Xuân Hải chủ Kim Long Farm

CEO Nextfarm ông Trần Quang Cường và anh Đàm Xuân Hải chủ Kim Long Farm

Ông Đàm Xuân Hải trong buổi đào tạo hướng dẫn sử dụng bộ châm phân Nextfarm Fertikit 4G 7 cổng hút phân

Ông Đàm Xuân Hải trong buổi đào tạo hướng dẫn sử dụng bộ châm phân Nextfarm Fertikit 4G 7 cổng hút phân

Ông Đàm Xuân Hải trong buổi đào tạo hướng dẫn sử dụng bộ châm phân Nextfarm Fertikit 4G 7 cổng hút phân

Nextfarm và Kim Long Farm

Nextfarm và Kim Long Farm

Nextfarm và Kim Long Farm

Một Farm rất nổi tiếng về dưa lưới tại Việt Nam về chất lượng sản phẩm và diện tích số lượng nhà màng

Kim Long Farm hiện tại đang sử dụng bộ châm phân tự động của Tangil Israel, Nextfarm là đơn vị thứ hai tham gia vào dự án điều khiển hệ thống tưới châm phân tự động tích hợp nền tảng số hóa dữ liệu Nông nghiệp cho Kim Long Farm.

Nông nghiệp thông minh NextFarm

Giải pháp Nông nghiệp thông minh Nextfarm

Nextfarm và Kim Long Farm

Việc triển khai Kim Long Farm giúp cho Nextfarm đưa ra được giải pháp Nông nghiệp thông minh riêng cho Dưa lưới.

Chúng tôi rất vui khi được Kim Long lựa chọn là đơn vị thứ hai cùng NaanDananjain của Israel triển khai cho Kim Long Farm.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *