Sau sự thành công của Giai đoạn 1 khi triển khai Giải pháp Châm phân dinh dưỡng Nextfarm Fertikit và bộ thu thập điều khiển Nextfarm NMC kết nối truyền thông qua sóng Lora thì lần này Nông nghiệp thông minh Nextfarm tiếp tục triển khai giải pháp chìa khóa trao tay cho Khu Công nghiệp Nam Cầu Kiền tại Hải Phòng dịch vụ gồm

CEO Nextfarm ông Trần Quang Cường và Chủ tịch HĐQT Shinec ông Phạm Hồng Điệp

CEO Nextfarm ông Trần Quang Cường và Chủ tịch HĐQT Shinec ông Phạm Hồng Điệp

  • Tư vấn thiết kế hệ thống tưới trong tưới cảnh quan
  • Thi công và lắp đặt hệ thống tưới
  • Triển khai Giải pháp Nông nghiệp thông minh Nextfarm nghiệp vụ riêng cho tưới Nextfarm Landscape

Việc được KCN Nam Cầu Kiền ưu tiên tiếp tục chọn Nextfarm sau giai đoạn 1 đã thành công với Nextfarm là 1 niềm vinh dự rất lớn với Nextfarm chúng tôi

Video Nextfarm – KCN Nam Cầu Kiền link 1 https://youtu.be/1pr2VJo15mc

Video Nextfarm – KCN Nam Cầu Kiền link 2: https://youtu.be/-TnpBtzZFUA

Hệ thống tưới cảnh quan Nông nghiệp thông minh Nextfarm

Hệ thống tưới cảnh quan Nông nghiệp thông minh Nextfarm

Hệ thống tưới cảnh quan Nông nghiệp thông minh Nextfarm

Hệ thống tưới cảnh quan Nông nghiệp thông minh Nextfarm

Hệ thống tưới cảnh quan Nông nghiệp thông minh Nextfarm

Hệ thống tưới cảnh quan Nông nghiệp thông minh Nextfarm

Hệ thống tưới cảnh quan Nông nghiệp thông minh Nextfarm

Hệ thống tưới cảnh quan Nông nghiệp thông minh Nextfarm

Hệ thống tưới cảnh quan Nông nghiệp thông minh Nextfarm

Hệ thống tưới cảnh quan Nông nghiệp thông minh Nextfarm

Hệ thống tưới cảnh quan Nông nghiệp thông minh Nextfarm

Hệ thống tưới cảnh quan Nông nghiệp thông minh Nextfarm

Hệ thống tưới cảnh quan Nông nghiệp thông minh Nextfarm

Hệ thống tưới cảnh quan Nông nghiệp thông minh Nextfarm

Hệ thống tưới cảnh quan Nông nghiệp thông minh Nextfarm

Hệ thống tưới cảnh quan Nông nghiệp thông minh Nextfarm

Hệ thống tưới cảnh quan Nông nghiệp thông minh Nextfarm

Hệ thống tưới cảnh quan Nông nghiệp thông minh Nextfarm

Hệ thống tưới cảnh quan Nông nghiệp thông minh Nextfarm

Hệ thống tưới cảnh quan Nông nghiệp thông minh Nextfarm

Hệ thống tưới cảnh quan Nông nghiệp thông minh Nextfarm

Hệ thống tưới cảnh quan Nông nghiệp thông minh Nextfarm

Hệ thống tưới cảnh quan Nông nghiệp thông minh Nextfarm

Hệ thống tưới cảnh quan Nông nghiệp thông minh Nextfarm

Hệ thống tưới cảnh quan Nông nghiệp thông minh Nextfarm

Hệ thống tưới cảnh quan Nông nghiệp thông minh Nextfarm

Hệ thống tưới cảnh quan Nông nghiệp thông minh Nextfarm

Hệ thống tưới cảnh qua Nông nghiệp thông minh Nextfarm

Hệ thống tưới cảnh quan Nông nghiệp thông minh Nextfarm

Hệ thống tưới cảnh quan Nông nghiệp thông minh Nextfarm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *