Sau sự thành công của Giai đoạn 1 khi triển khai Giải pháp Châm phân dinh dưỡng Nextfarm Fertikit và bộ thu thập điều khiển Nextfarm NMC kết nối truyền thông qua sóng Lora thì lần này Nextfarm tiếp tục triển khai giải pháp chìa khóa trao tay giải pháp Nông nghiệp thông minh Nextfarm cho trang trại thứ hai của Cao Bằng Hasfarm chuyên trồng dâu tây và hoa

Chia sẻ của chủ trang trại trên báo dantri.com về bộ châm phân Fertikit của Nextfarm https://dantri.com.vn/nhip-song-tre/nu-thac-si-9-x-nguoi-tay-trong-dau-tay-hoa-hong-cho-doanh-thu-2-ty-dongnam-20191220212444132.htm

Chia sẻ của chủ Farm Đoàn Thu Trà trên facebook

Chia sẻ của chủ Farm Đoàn Thu Trà trên facebook

Sau sự thành công khi triển khai Giai đoạn 1, Nextfarm thấy rất vinh dự khi khách hàng tiếp tục chọn Nextfarm triển khai giai đoạn 2 cho Hasfarm Cao Bằng

Giải pháp Nông nghiệp thông minh Nextfarm

Giải pháp Nông nghiệp thông minh Nextfarm

Giải pháp Nông nghiệp thông minh Nextfarm

Giải pháp Nông nghiệp thông minh Nextfarm

Giải pháp Nông nghiệp thông minh Nextfarm

Giải pháp Nông nghiệp thông minh Nextfarm

Giải pháp Nông nghiệp thông minh Nextfarm

Giải pháp Nông nghiệp thông minh Nextfarm

Giải pháp Nông nghiệp thông minh Nextfarm

Giải pháp Nông nghiệp thông minh Nextfarm

Giải pháp Nông nghiệp thông minh Nextfarm

Giải pháp Nông nghiệp thông minh Nextfarm

Giải pháp Nông nghiệp thông minh Nextfarm

Giải pháp Nông nghiệp thông minh Nextfarm

Giải pháp Nông nghiệp thông minh Nextfarm

Giải pháp Nông nghiệp thông minh Nextfarm

Giải pháp Nông nghiệp thông minh Nextfarm

Giải pháp Nông nghiệp thông minh Nextfarm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *