Khách hàng chúng tôi lần này là trang trại lớn thứ hai tại Tỉnh Quảng Ninh mang tên Đầm Hà của Rau sạch Quảng Tân với Tổng diện tích là 5ha.

Nextfarm triển khai Giải pháp Nông nghiệp thông minh cho Rau sạch Quảng Tân Đầm Hà Quảng Ninh

Nextfarm triển khai Giải pháp Nông nghiệp thông minh cho Rau sạch Quảng Tân Đầm Hà Quảng Ninh

Bộ châm phân dinh dưỡng Nextfarm Fertikit 4G V2020

Bộ châm phân dinh dưỡng Nextfarm Fertikit 4G V2020

Nextfarm đảm nhiêm vai trò Tổng thầu trong hệ thống tưới gồm:

  1. Tư vấn thiết kế lại hệ thống tưới đã có sẵn và thay thế để có thể mở rộng lên 10ha
  2. Thi công lắp đặt hệ thống tưới
  3. Triển khai hệ thống châm phân dinh dưỡng tự động Nextfarm Fertikit 4G V2020
  4. Triển khai hệ thống số hóa dữ liệu Nông nghiệp cho Dưa lưới Nextfarm Diary
  5. Triển khai giải pháp truy xuất nguồn gốc Nextfarm QRCheck
  6. Triển khai giải pháp thu thập và điều khiển dữ liệu Nextfarm NMC Pro 32

Việc Rau sạch Quảng Tân chọn Nextfarm làm đơn vị Tổng thầu để thiết kế lại toàn bộ quy trình trồng đến các hệ thống phần mềm và phần cứng cho trang trại để mở rộng tổng diện tích nhà màng lên gấp đôi gồm 6 nhà màng, 3ha và hơn 20 khu vực tưới là một động lực vô cùng to lớn với Nextfarm, khi Rau sạch Quảng Tân là trang trại trồng theo hướng Nông nghiệp Công nghệ cao lớn thứ 2 tại tỉnh Quảng Ninh.

Nextfarm triển khai Giải pháp Nông nghiệp thông minh cho Rau sạch Quảng Tân Đầm Hà Quảng Ninh

Nextfarm triển khai Giải pháp Nông nghiệp thông minh cho Rau sạch Quảng Tân Đầm Hà Quảng Ninh

Nextfarm triển khai Giải pháp Nông nghiệp thông minh cho Rau sạch Quảng Tân Đầm Hà Quảng Ninh

Nextfarm triển khai Giải pháp Nông nghiệp thông minh cho Rau sạch Quảng Tân Đầm Hà Quảng Ninh

Nextfarm triển khai Giải pháp Nông nghiệp thông minh cho Rau sạch Quảng Tân Đầm Hà Quảng Ninh

Nextfarm triển khai Giải pháp Nông nghiệp thông minh cho Rau sạch Quảng Tân Đầm Hà Quảng Ninh

Nextfarm triển khai Giải pháp Nông nghiệp thông minh cho Rau sạch Quảng Tân Đầm Hà Quảng Ninh

Nextfarm triển khai Giải pháp Nông nghiệp thông minh cho Rau sạch Quảng Tân Đầm Hà Quảng Ninh

Nextfarm triển khai dự án châm phân tự động cho Công ty Rau Sạch Quảng Tân tại Đầm Hà, Quảng Ninh

Nextfarm triển khai giải pháp châm phân tự động cho Công ty Rau Sạch Quảng Tân tại Đầm Hà, Quảng Ninh

Nextfarm Fertikit 4G V2020

Nextfarm Fertikit 4G V2020

Nextfarm triển khai Giải pháp Nông nghiệp thông minh cho Rau sạch Quảng Tân Đầm Hà Quảng Ninh

Nextfarm triển khai Giải pháp Nông nghiệp thông minh cho Rau sạch Quảng Tân Đầm Hà Quảng Ninh

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *