Thêm dự án Nextfarm may mắn được Hợp tác cùng Tập đoàn Viettel hệ thống châm phân dinh dưỡng tích hợp kiểm soát cảnh báo sớm môi trường khí tượng, hệ thống Camera quan sát nhận diện hình ảnh trong hệ thống Nông nghiệp thông minh Viettel Nextfarm.

Nông nghiệp thông minh Nextfarm

Nông nghiệp thông minh Nextfarm

Nông nghiệp thông minh Nextfarm

Nông nghiệp thông minh Nextfarm

Nông nghiệp thông minh Nextfarm

Nông nghiệp thông minh Nextfarm

Với những yêu cầu khắt khe từ khách hàng và Tập đoàn Viettel, thời gian triển khai toàn bộ hệ thống Nông nghiệp thông minh chỉ tối đa 02 ngày để đảm bảo tiến độ sản xuất của khách hàng, không bị giãn đoạn việc sản xuất, dự án triển khai từ sáng đến tối và hoàn thành đúng tiến độ.

Nông nghiệp thông minh Nextfarm

Nông nghiệp thông minh Nextfarm

Nông nghiệp thông minh Nextfarm

Nông nghiệp thông minh Nextfarm

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *