XTEMOS ELEMENTS

PRODUCT GRID WITH AJAX ARROWS

Close

AZUD Lọc đĩa Azud Modular 100 2” (60mm)

950.000
Lọc azud Modular 100 cỡ 2″ thuộc dòng lọc tầm nhỏ, đảm bảo dễ dàng sử dụng, độ bền cao với lưu lượng tối đa 25m3/h. Một số ưu điểm: – Chất lượng nhựa cao cấp, nâng cao độ bền sản phẩm – Không gian lọc nước lớn, nhằm tăng tối đa thời gian phải vệ sinh lọc – Sản xuất trên công nghệ nhựa dẻo nóng giúp sản phẩm tăng độ bền và chắc chắn – Chịu được áp suất cao – Tổn thất áp qua lọc thấp – Roăng cao su ở các khớp nối giúp chống tình trạng rò rỉ nước – Dễ dàng tháo lắp – Dễ lắp đặt & sử dụng – Chống ăn mòn bởi hóa chất Đặc điểm:
 • Lọc đĩa Azud Modular 100 2″ (60mm).
 • Lưu lượng Q=25m3/h.
 • Kích thước lọc: 120 mesh (130micron).
Close

BÉC BSMINI V2 30L/H

8.200
Béc tưới phun mưa BSmini V2 Lưu lượng 30l/h Kết nối dây mềm PE Bán kính 0 - 3m
Close

BÉC BÙ ÁP TK7000

14.000
BÉC BÙ ÁP TK7000 Bán kính 1,5 - 4m Lưu lượng 30l/h Áp lực 2,2bar
New
Close

BÉC CÁNH ĐẬP PHI 21

22.000
Bán kính 6 - 12m Lưu lượng nước 90l/h Kết nối ren 21
Close

BÉC CÁNH ĐẬP PHI 48

BÉC CÁNH ĐẬP PHI 48 Bán kính 30m
Close

Béc phun tưới gốc Hunter

110.000
Béc tưới tràn Bubbler PCN 20 Hunter cho phép lượng nước điều với áp suất ổn định phù hợp những nơi có cây hoa, cây bụi. Béc tưới tương thích với các vòi phun Pop-up hunter. Thiết kế dễ dàng lắp đặt vào các vòi phun.
Sản xuất: HUNTER
Close

BÉC TƯỚI BS5000 PLUS PRO LƯU LƯỢNG 30L/H

15.000
BÉC TƯỚI BS5000 PLUS PRO LƯU LƯỢNG 30L/H
XTEMOS ELEMENTS

PRODUCTS WITH LOAD MORE BUTTON

Close

AZUD Lọc đĩa Azud Modular 100 2” (60mm)

950.000
Lọc azud Modular 100 cỡ 2″ thuộc dòng lọc tầm nhỏ, đảm bảo dễ dàng sử dụng, độ bền cao với lưu lượng tối đa 25m3/h. Một số ưu điểm: – Chất lượng nhựa cao cấp, nâng cao độ bền sản phẩm – Không gian lọc nước lớn, nhằm tăng tối đa thời gian phải vệ sinh lọc – Sản xuất trên công nghệ nhựa dẻo nóng giúp sản phẩm tăng độ bền và chắc chắn – Chịu được áp suất cao – Tổn thất áp qua lọc thấp – Roăng cao su ở các khớp nối giúp chống tình trạng rò rỉ nước – Dễ dàng tháo lắp – Dễ lắp đặt & sử dụng – Chống ăn mòn bởi hóa chất Đặc điểm:
 • Lọc đĩa Azud Modular 100 2″ (60mm).
 • Lưu lượng Q=25m3/h.
 • Kích thước lọc: 120 mesh (130micron).
Close

BÉC BSMINI V2 30L/H

8.200
Béc tưới phun mưa BSmini V2 Lưu lượng 30l/h Kết nối dây mềm PE Bán kính 0 - 3m
Close

BÉC BÙ ÁP TK7000

14.000
BÉC BÙ ÁP TK7000 Bán kính 1,5 - 4m Lưu lượng 30l/h Áp lực 2,2bar
New
Close

BÉC CÁNH ĐẬP PHI 21

22.000
Bán kính 6 - 12m Lưu lượng nước 90l/h Kết nối ren 21
Close

BÉC CÁNH ĐẬP PHI 48

BÉC CÁNH ĐẬP PHI 48 Bán kính 30m
Close

Béc phun tưới gốc Hunter

110.000
Béc tưới tràn Bubbler PCN 20 Hunter cho phép lượng nước điều với áp suất ổn định phù hợp những nơi có cây hoa, cây bụi. Béc tưới tương thích với các vòi phun Pop-up hunter. Thiết kế dễ dàng lắp đặt vào các vòi phun.
Sản xuất: HUNTER
Close

BÉC TƯỚI BS5000 PLUS PRO LƯU LƯỢNG 30L/H

15.000
BÉC TƯỚI BS5000 PLUS PRO LƯU LƯỢNG 30L/H
XTEMOS ELEMENTS

PRODUCTS CAROUSEL

XTEMOS ELEMENTS

HIGHLIGHTED PRODUCTS

Close

AZUD Lọc đĩa Azud Modular 100 2” (60mm)

950.000
Lọc azud Modular 100 cỡ 2″ thuộc dòng lọc tầm nhỏ, đảm bảo dễ dàng sử dụng, độ bền cao với lưu lượng tối đa 25m3/h. Một số ưu điểm: – Chất lượng nhựa cao cấp, nâng cao độ bền sản phẩm – Không gian lọc nước lớn, nhằm tăng tối đa thời gian phải vệ sinh lọc – Sản xuất trên công nghệ nhựa dẻo nóng giúp sản phẩm tăng độ bền và chắc chắn – Chịu được áp suất cao – Tổn thất áp qua lọc thấp – Roăng cao su ở các khớp nối giúp chống tình trạng rò rỉ nước – Dễ dàng tháo lắp – Dễ lắp đặt & sử dụng – Chống ăn mòn bởi hóa chất Đặc điểm:
 • Lọc đĩa Azud Modular 100 2″ (60mm).
 • Lưu lượng Q=25m3/h.
 • Kích thước lọc: 120 mesh (130micron).
Close

BÉC BSMINI V2 30L/H

8.200
Béc tưới phun mưa BSmini V2 Lưu lượng 30l/h Kết nối dây mềm PE Bán kính 0 - 3m
Close

BÉC BÙ ÁP TK7000

14.000
BÉC BÙ ÁP TK7000 Bán kính 1,5 - 4m Lưu lượng 30l/h Áp lực 2,2bar
New
Close

BÉC CÁNH ĐẬP PHI 21

22.000
Bán kính 6 - 12m Lưu lượng nước 90l/h Kết nối ren 21
Close

BÉC CÁNH ĐẬP PHI 48

BÉC CÁNH ĐẬP PHI 48 Bán kính 30m
XTEMOS ELEMENTS

BORDERED PRODUCTS GRID

Close

AZUD Lọc đĩa Azud Modular 100 2” (60mm)

950.000
Lọc azud Modular 100 cỡ 2″ thuộc dòng lọc tầm nhỏ, đảm bảo dễ dàng sử dụng, độ bền cao với lưu lượng tối đa 25m3/h. Một số ưu điểm: – Chất lượng nhựa cao cấp, nâng cao độ bền sản phẩm – Không gian lọc nước lớn, nhằm tăng tối đa thời gian phải vệ sinh lọc – Sản xuất trên công nghệ nhựa dẻo nóng giúp sản phẩm tăng độ bền và chắc chắn – Chịu được áp suất cao – Tổn thất áp qua lọc thấp – Roăng cao su ở các khớp nối giúp chống tình trạng rò rỉ nước – Dễ dàng tháo lắp – Dễ lắp đặt & sử dụng – Chống ăn mòn bởi hóa chất Đặc điểm:
 • Lọc đĩa Azud Modular 100 2″ (60mm).
 • Lưu lượng Q=25m3/h.
 • Kích thước lọc: 120 mesh (130micron).
Close

BÉC BSMINI V2 30L/H

8.200
Béc tưới phun mưa BSmini V2 Lưu lượng 30l/h Kết nối dây mềm PE Bán kính 0 - 3m
Close

BÉC BÙ ÁP TK7000

14.000
BÉC BÙ ÁP TK7000 Bán kính 1,5 - 4m Lưu lượng 30l/h Áp lực 2,2bar
New
Close

BÉC CÁNH ĐẬP PHI 21

22.000
Bán kính 6 - 12m Lưu lượng nước 90l/h Kết nối ren 21
Close

BÉC CÁNH ĐẬP PHI 48

BÉC CÁNH ĐẬP PHI 48 Bán kính 30m
Close

Béc phun tưới gốc Hunter

110.000
Béc tưới tràn Bubbler PCN 20 Hunter cho phép lượng nước điều với áp suất ổn định phù hợp những nơi có cây hoa, cây bụi. Béc tưới tương thích với các vòi phun Pop-up hunter. Thiết kế dễ dàng lắp đặt vào các vòi phun.
Sản xuất: HUNTER
Close

BÉC TƯỚI BS5000 PLUS PRO LƯU LƯỢNG 30L/H

15.000
BÉC TƯỚI BS5000 PLUS PRO LƯU LƯỢNG 30L/H
XTEMOS ELEMENTS

BORDERED PRODUCTS CAROUSEL