CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ TƯƠNG LAI HOSCO

Mã số thuế: 0107482797

Tài khoản : 118000180895

Tại Ngân hàng : Vietinbank Nam Thăng Long, Hà Nội.

 

Tài khoản cá nhân

– STK: 0451000500451

– Tên TK: Trần Quang Cường

– Ngân hàng Vietcombank, Chi nhánh Thành Công – Hà Nội

 

    Họ Tên*

    Địa chỉ*

    Email*

    Phone*

    Nội dung