Showing the single result

Show sidebar
Close

Đầu tưới Rivulis S2000 ren 5mm lưu lượng 37l/h

13.000
  • Lưu lượng (lph) tính tại 2 bar: 37
  • Kích thước (mm): 0,85
  • Color: Đen
  • Quay disk color: Black
  • Kính giới hạn (m) at cao 25 ​​cm, 2.0 bar: (6 mét khi bỏ giới hạn)
  • Đầu nối khớp: Ren ngoài 5mm
  • Hoạt động áp suất: 1.5-2.5 bar