Showing the single result

Show sidebar
Close

Nối giảm ống mềm AZUDFIT PE 20 x 16 mm

3.810
Nối giảm ống mềm AZUDFIT PE 20 X 16 mm gồm 2 đầu, một đầu nối với ống 20mm, đầu còn lại nối với ống 16mm