Showing the single result

Show sidebar
Close

Nối giảm ren ngoài cho tưới cảnh quan

Nối giảm ren ngoài cho tưới cảnh quan (21×16 mm, 27×16 mm) gồm 2 đầu, một đầu nối với ống