Showing the single result

Show sidebar
Close

Ống nối thẳng cảnh quan AZUD (16mm, 20mm)

Ống nối thẳng cảnh quan AZUD được dùng để nối ống PE, ống nhỏ giọt (16mm, 20mm). Thường được sử dụng rộng rãi trong cảnh quan, là phụ kiện đi kèm với dây nhỏ giọt cảnh quan AZUD Premier PC AS