Showing the single result

Show sidebar
Close

Ống tưới nhỏ giọt cảnh quan – làm vườn AZUD Premier PC AS

Ống tưới nhỏ giọt chuyên cho cảnh quan - làm vườn AZUD Premier PC AS với chức năng bù áp và chống hút ngược có thể rải trên mặt đất hoặc chộn dưới đất.
  • Công nghệ DS áp dụng cho hệ thống đường lưới Zic Zắc labyrinth
  • Công nghệ SILITEC cho màng bù áp
  • Khu vực chưa nước hình Elip
  • Công nghệ bảo vệ H.E.X