Showing the single result

Show sidebar
Close

Đầu tưới Hunter Rotor SRM

  • Bán kính: 4.0 đến 9.4m
  • Lưu lượng: 0.08 đến 0.82 m3/giờ; 1.4 đến 13.7 lít/phút
  • Dải áp suất khuyến cáo: 1.7 đến 3.8 bar; 170 đến 380 kPa
  • Dải áp suất hoạt động: 1.4 đến 7.0 bar; 140 đến 700 kPa
  • Lượng nước tưới: 11 lít/m2/giờ