Showing all 3 results

Show sidebar
Close

Đầu tưới mini chân cắm 6mm tưới hướng lên

20.000
Một thiết bị tưới khá đều trong phạm vi bán kính 3-4m. Thiết bị hoạt động ở áp suất khá thấp, từ 1.5 bar so với các loại thiết bị bán kính lớn là 2.5 bar. Phù hợp cho hộ gia đình trồng rau diện tích nhỏ, tưới vườn ươm, nhà kính, nhà lưới…
Close

Đầu tưới mini chân cắm 6mm tưới hướng xuống

20.000
Một thiết bị tưới khá đều trong phạm vi bán kính 3-4m. Thiết bị hoạt động ở áp suất khá thấp, từ 1.5 bar so với các loại thiết bị bán kính lớn là 2.5 bar. Phù hợp cho hộ gia đình trồng rau diện tích nhỏ, tưới vườn ươm, nhà kính, nhà lưới…
Close

Đầu tưới Rivulis S2000 ren 5mm lưu lượng 37l/h

13.000
  • Lưu lượng (lph) tính tại 2 bar: 37
  • Kích thước (mm): 0,85
  • Color: Đen
  • Quay disk color: Black
  • Kính giới hạn (m) at cao 25 ​​cm, 2.0 bar: (6 mét khi bỏ giới hạn)
  • Đầu nối khớp: Ren ngoài 5mm
  • Hoạt động áp suất: 1.5-2.5 bar