Tưới ngô bằng tưới nhỏ giọt làm tăng năng suất và giảm chi phí sản xuất

Sự cần thiết của việc cung cấp nước trong tưới ngô

Mỗi giống ngô mới mang lại tiềm năng năng suất cao. Nhưng tất cả các giống đều cần nước và dinh dưỡng để nhận ra tiềm năng này. Để đạt được tiềm năng của cây ngô của bạn. Cần có khả năng cung cấp cho nó lượng nước tưới ngô và phân bón phù hợp. Đặc biệt là trong nhu cầu cao điểm. Gây căng thẳng nước đối với cây ngô của bạn. Có thể gây ra mất năng suất vĩnh viễn tới 8% mỗi ngày.

Lợi ích khi tưới ngô bằng tưới nhỏ giọt

Tưới ngô bằng phương pháp nhỏ giọt mang lại những lợi thế độc đáo. Để tăng năng suất của bạn so với tưới trục. Trong khi cũng ít tốn kém hơn đáng kể để vận hành trong thời gian dài. Nó cho phép bạn tiết kiệm tiền cho chi phí năng lượng, nước và phân bón. Do cung cấp nước và chất dinh dưỡng trực tiếp hiệu quả. Thông qua hệ thống tưới nhỏ giọt với áp lực thấp hơn. Đồng thời giảm chi phí vận hành dài hạn của bạn với việc bảo trì dễ dàng hơn.

Trong hơn 50 năm, Rivulis của Israel đã cung cấp các giải pháp tưới nhỏ giọt, bao gồm cả hệ thống bề mặt và dưới bề mặt (SDI) cho nhu cầu tưới ngô của bạn.

Để lại thông tin theo form dưới đây để được tư vấn. Chúng tôi sẽ liên hệ ngay sau khi nhận được thông tin.

  Họ Tên*

  Địa chỉ*

  Email*

  Phone*

  Nội dung

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *